Sähkötekninen suunnittelu, valvonta ja konsultointi kaikissa muodoissaan kaikenlaisiin rakennuksiin.

Sähkötekninen suunnittelu, valvonta ja konsultointi kaikissa muodoissaan kaikenlaisiin rakennuksiin.

Saat kaiken tarvittavan sähkösuunnitelmasta aina valvontaan sekä monipuoliseen konsulttipalveluun asti.

Saat kaiken tarvittavan sähkösuunnitelmasta aina valvontaan sekä monipuoliseen konsulttipalveluun asti.

Sähkösuunnittelu, valaistussunnittelu ja turvallisuussuunittelu tarpeesi mukaan räätälöitynä. Ota yhteyttä jo tänään!

Sähkösuunnittelu, valaistussunnittelu ja turvallisuussuunittelu tarpeesi mukaan räätälöitynä. Ota yhteyttä jo tänään!

Suunnittelun vaiheet

Sähkösuunnittelussa on erilaisia vaiheita. Suunnittelua tehdessä olisi aina suotavaa ja sallittua, että suunnitelmaa voitaisiin muokata ja jatkojalostaa tilanteen ja tarpeen mukaan.

On hyvä pitää mielessä, että suunnittelupöydällä asioita on aina helpompaa ja edullisempaa muuttaa kuin hankkeen toteuttamisen aikana. Tilaajan olisikin aina hyvä varautua mahdollisiin suunnittelun eri vaiheisiin. Seuraavassa avataan hieman näitä sähkösuunnittelun vaiheita.

Hankesuunnitelma

Tämän suunnitelman ideana on tunnustella erilaisia vaihtoehtoja silloin, kun asiakkaalla tai tilaajalla ei ole selvää kuvaa siitä mitä halutaan. Tai mitä eri vaihtoehtoja on olemassa hankkeen toteuttamiseen. Kyse on tunnustelusta mitä hanke voisi sisältää ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Hankesuunnitelmassa voidaan kartoittaa minkä tasoisia ratkaisuja käytetään toteutuksessa.

Hankesuunnitelma on monesti tekstimuodossa eikä siihen ole vielä piirretty mitään kuvia. Pienissä kohteissa hankesuunnitelmaa ei välttämättä tarvitse tehdä. Mutta jos ei ole täysin selvää mitä ollaan tekemässä, on sen tekeminen järkevää.

Urakkalaskentasuuunnitelma

Urakkalaskentasuunnitelma on suunnitelma, jonka perusteella urakoitsija saa laskettua hinnan.

Se on aina järkevää tehdä ennen toteutussuunnitelmaa, sillä urakkalaskentasuunnitelmalla saadaan hinta projektille, jonka urakoitsija toteuttaa. Urakkalaskentasuunnitelma voidaan myös jatkojalostaa eteenpäin totetutussuunnitelmaksi.

Suunnitelman pitää olla sen tasoinen, että siinä on huomioitu kaikki ne seikat jotka vaikuttavat hankkeen hintaan. Siinä ei välttämättä oteta kantaa tarkempaan toteutukseen. Urakkalaskentasuunnitelmasta on järkevää tehdä suhteellisen yksinkertainen urakkalaskelmakuva. Usein urakkalaskelmakuvaa jatkojalostetaan toteutusvaiheessa tarpeen mukaan piirikaavioilla tai elementtikuvilla tai muilla työpiirustuksilla. Niitä on kuitenkin turha tehdä suoraan, sillä jos päädytään siihen, että tuleva hanke on liian kallis, menevät kuvat siinä tapauksessa hukkaan.

Kun urakkalaskentapiirustukset ovat valmiit, toimitetaan se urakoitsijalle, joka laskee urakalle hinnan, ja sen jälkeen tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta.

Toteutussuunnitelma

Tämä on suunnitelma, jolla sähköurakoitsija tekee projektin.

Toteutussuunnitelma on jatkojalostettu tarkemmilla piirustuksilla. Lisätty mm. ryhmänumerot tasopiirustuksiin sekä tehty mahdollisia detaljipiirustuksia ja tehty tarvittaessa piirikaaviot ja elementtikuvat. Joissakin yksinkertaisimmissa tapauksissa, myös urakoitsija voi tehdä itse toteutussuunnitelman.

Luovutuspiirustukset

Projektin valmistumisen jälkeen tehdään luovutuspiirustukset joka ei ole suunnitteluvaihe, mutta on tärkeä osa suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuutta.

Urakoitsija tekee tarkeaineiston eli punakynämerkinnät, johon on tehty kaikki muutokset, joissa urakoitsija on poikennut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Näistä tiedoista jatkojalostetaan luovutuskuvat, jotta kuvat ovat ajan tasalla ja vastaavat oikeasti tehtyä toteutusta. Luovutusaineisto annetaan aina urakan päätteeksi tilaajalle.

Luovutuspiirustukset ovat tärkeitä dokumentteja kiinteistön omistajalle. Se helpottaa tulevia projekteja kun kiinteistöstä on saatavilla ajan tasalla olevat dokumentit. Laki myös velvoittaa, että kiinteistössä on ajan tasalla olevat kuvat sähköasennuksista.

Ja vaikka luovutuspiirustukset hieman maksavat, tulee seuraavan projektin toteutus halvemmaksi, kun kiinteistössä ei tarvitse käydä koluamassa paikkoja läpi ja selvittää mitä on tehty.

On myös aina kiinteistön omistajan etu, että oikeanlaiset dokumentit löytyvät kiinteistöstä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sähkösuunnittelusta meiltä!

    Ota yhteyttä!

    Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen.
    Lisätietoja löydät tietosuojaselosteesta »