Sähkötekninen suunnittelu, valvonta ja konsultointi kaikissa muodoissaan kaikenlaisiin rakennuksiin.

Sähkötekninen suunnittelu, valvonta ja konsultointi kaikissa muodoissaan kaikenlaisiin rakennuksiin.

Saat kaiken tarvittavan sähkösuunnitelmasta aina valvontaan sekä monipuoliseen konsulttipalveluun asti.

Saat kaiken tarvittavan sähkösuunnitelmasta aina valvontaan sekä monipuoliseen konsulttipalveluun asti.

Sähkösuunnittelu, valaistussunnittelu ja turvallisuussuunittelu tarpeesi mukaan räätälöitynä. Ota yhteyttä jo tänään!

Sähkösuunnittelu, valaistussunnittelu ja turvallisuussuunittelu tarpeesi mukaan räätälöitynä. Ota yhteyttä jo tänään!

Sananen rahasta, valvonnasta ja urakkamuodoista

Yksi sähkösuunnittelun tärkeimmistä tehtävistä on tehdä piirustuksia, joiden perusteella voidaan kilpailuttaa varsinainen sähköurakka. Näitä piirustuksia kutsutaan urakkalaskentapiirustuksiksi.

Urakkamuodon valintaan kannattaa perehtyä kunnolla

Nykyisin on jo monenlaisia tapoja rakentaa (esim. allianssimalli, projektijohtourakka, KVR-urakka, SR-urakka), mutta mielestämme yhä paras vaihtoehto rakennushankkeelle on tehdä ensin suunnitelmat ja kysyä näiden perusteella hinta useammalta eri urakoitsijalta, joista sitten valitaan sopivin tekijäksi. Tällöin urakkamuotona on siis kokonaisurakka tai jaettu urakka.

asennusvalvonta

Jokaisessa urakkamuodossa on etunsa, mutta mikäli halutaan hyvää ja edullista, on järkevintä tehdä ensin tarkat suunnitelmat, joiden pohjalta lähdetään rakentamaan. Samalla sekä tilaajan että käyttäjän tahtotila saadaan tietoon ja vietyä mukaan projektiin suunnitelmista saakka.

Kunnollinen sähkösuunnittelu on pieni hinta mielenrauhasta

Käytännössä sähkösuunnittelun hinta on vain noin 1 % rakentamisen kokonaiskustannuksista ja noin 10 % sähköurakan kustannuksista. Sähkösuunnittelun kustannusten osuus on siis hyvin pieni rakentamisen kokonaiskustannuksiin nähden.

sähkösuunnittelu

Näin pieni panostus sähkösuunnitteluun maksaa itsensä varmasti takaisin ja voi säästää myöhemmin suuriltakin turhilta kulueriltä. Samalla tulee tarkasti läpikäytyä, kuinka asiat halutaan oikeasti tehdä. Näin asiakas saa varmasti sellaisen lopputuloksen, mikä on lähimpänä omaa tahtotilaa.

Oikeaoppinen sähkösuunnittelu tehdään aina laatuvaatimukset huomioiden ja näin koko urakka tulee sähköjen osalta tehtyä laatutasomääritysten mukaan. Mikäli mitään laatumäärityksiä ei tehdä, tietää varmasti saavansa halvinta ja huonointa. Jos siis siirtää sähkösuunnittelun urakoitsijalle, on vaarana, että kunnon suunnitelmia ei tehdä. Tällöin myöskään asiakkaan tahtotila ei tule niin hyvin kuulluksi eikä sähkösuunnittelun laatu vastaa monestikaan ammattitaitoisen sähköinsinöörin tekemän suunnitelman laatua.

Vaikka valvontaa lisättäisiinkin, laatu ei ole itsestäänselvyys silloin, jos sähkösuunnitelmissa ei ole vaadittu haluttua laatutasoa tai jos sähkösuunnitelmia ei käytännössä ole tehty ollenkaan. Valvonnalla ei tätä voida kaikilta osin varmistaa.

Oikeaoppinen sähkösuunnitelma auttaa hahmottamaan kustannukset tarkemmin

Esimerkiksi taloyhtiöissä, kunnilla ja valtioilla on monesti helppo päättää sähkösuunnitelman teosta, koska sen kustannus on monesti hyvin marginaalinen varsinaiseen urakkaan nähden. Monesti virkamiehet tai taloyhtiön hallitus voivat omalla päätöksellään (tai taloyhtiön valtuutuksella) tilata suunnitelmia, kun taas urakkaa varten täytyy olla koko yhtiön päätös.

Suunnitelmien valmistuttua ja urakan kilpailutuksen jälkeen voidaan myös varmemmin arvioida uudestaan hankkeen jatko. Toisinaan voi olla järkevää muuttaa suunnitelmia tai laittaa projekti jäihin, jos esimerkiksi urakkahinta näyttää liian suurelta.

Jos haluat, että oman rakennushankkeesi sähkösuunnittelu tehdään varmasti ammattitaitoisesti ja oikein, ota yhteyttä! Autamme mielellämme.

    Ota yhteyttä!

    Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen.
    Lisätietoja löydät tietosuojaselosteesta »