Sähkötekninen suunnittelu, valvonta ja konsultointi kaikissa muodoissaan kaikenlaisiin rakennuksiin.

Sähkötekninen suunnittelu, valvonta ja konsultointi kaikissa muodoissaan kaikenlaisiin rakennuksiin.

Saat kaiken tarvittavan sähkösuunnitelmasta aina valvontaan sekä monipuoliseen konsulttipalveluun asti.

Saat kaiken tarvittavan sähkösuunnitelmasta aina valvontaan sekä monipuoliseen konsulttipalveluun asti.

Sähkösuunnittelu, valaistussunnittelu ja turvallisuussuunittelu tarpeesi mukaan räätälöitynä. Ota yhteyttä jo tänään!

Sähkösuunnittelu, valaistussunnittelu ja turvallisuussuunittelu tarpeesi mukaan räätälöitynä. Ota yhteyttä jo tänään!

Luotettava tietoverkko on onnistuneen liiketoiminnan perusta

Onnistunut tietoverkon suunnittelu lähtee aina asiakkaiden tarpeiden kartoituksesta.

Tietoverkon turvallisuudella, laadulla ja nopeudella on jatkuvasti kasvava merkitys eri alojen toimijoiden arjessa. Tietoverkko on usein huomaamaton osa yrityksen tai organisaation toimintaa, johon kiinnitetään tyypillisesti huomiota vasta, jos mahdolliset verkko-ongelmat häiritsevät työntekoa.

Kun suunnittelutyöhön otetaan mukaan alusta saakka osaavien ammattilaisten tiimi, löydetään yhdessä asiakkaan tarpeita parhaiten vastaava ratkaisu.

Kaikkien tietoverkkoprojektiemme alkuvaiheeseen kuuluu olennaisesti asiakkaiden tarpeiden syvällinen selvittäminen ja analysoiminen. Meille on erityisen tärkeää, että työn tilaaja ymmärtää, mitä teemme ja miksi. Siksi asiakkaan tiivis osallistaminen jo työn suunnitteluvaiheeseen toiminnallemme tyypillistä.

Kun tietoverkkoon liittyvät tarpeet on kartoitettu asiakkaan ja omien asiantuntijoidemme välisellä keskustelulla, voidaan alkaa kohderakennnuksen pohjapiirustusta apuna käyttäen suunnitella, mihin kohtiin esimerkiksi yrityksen henkilökunnan työpisteiden tietoverkkorasiat sekä erilaiset tietoverkkoon liittyvät oheistuotteet sijoitellaan.

Keskeinen osa alkuvaiheen suunnittelutyötä on myös jakamokaapin paikan kustannustehokas valitseminen. Sen etäisyys tietoverkkorasioihin ja työpisteille saa olla korkeintaan yhdeksänkymmentä metriä.

Kuparikaapelointi on yleisin valinta

Kuparikaapelointi on perinteinen, toimiva tapa siirtää dataa verkon koneiden välillä. Vaikka kaapeloinnit kehittyvät hurjaa vauhtia, ei esimerkiksi valokuidun suosio ole edelleenkään voittanut kuparikaapeloinnin kysyntää.

Käytännössä kuparikaapeloinnin nopeus riittää kuitenkin suurimmalle osalle tietoverkon tilaajista, eikä kuitukaapeloinnin lisäarvoa siten pidetä välttämättä tarpeellisena.

Asiakkaan tarpeiden mukaan päätetään myös, valitaanko käyttöön suojattu vai suojaamaton kaapeli. Suojattuja kaapeleita on valittavana monesta eri vaihtoehdoista käyttötarpeista riippuen.

Lue täältä lisää suosituista palveluistamme tietoverkkoihin liittyen!

Kasvavatko nopeusvaatimukset lähitulevaisuudessa?

Tietoverkkojärjstelmät jakamokaappeineen, tietoliikenteen pisteineen ja kaapeleineen ovat sinänsä pysyneet yllättävän samankaltaisena jo 1990-luvulta saakka.

Jos ja kun nopeusvaatimus edelleen kehittyy tulevaisuuden laitteiden tarvitessa vieläkin suurempia nopeuksia, voi valokuitu kasvattaa suosiotaan merkittävästikin. Toisaalta myös kuparikaapeloinnin nopeutta kehitetään jatkuvasti.

Dokumentointi kuntoon

Me Sähköinsinööritoimisto Seppo Räsäsellä toteutamme kaikki tietoverkkoihin liittyvät suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja rakennuttamistyöt. Asennukset hoituvat kätevästi tuttujen urakoitsijoidemme kautta.

Huolellinen dokumentointi on tärkeä osa tietoverkon rakennus-, laajennus- tai muutostöitä ja siten myös keskeinen osa meidän toimintaamme. Asianmukainen dokumentointi helpottaa verkon päivitystöitä tulevaisuudessa, mutta on myös olennainen osa tietoverkon turvallisuudesta huolehtimisesta.

Ota meihin yhteyttä, niin etsitään yhdessä sinun yritystäsi parhaiten palveleva tietoverkkoratkaisu.

    Ota yhteyttä!

    Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen.
    Lisätietoja löydät tietosuojaselosteesta »